Document de treball de Nou Cicle: Intervenció de Raimon Obiols a l'Assemblea de Nou Cicle de Saifores (28.05.2011).
Les respostes no poden venir només de la indignació i la protesta.


L’element cabdal per bastir una gran organització socialista del segle XXI, d’acció política, social i cultural, passa perquè sapiguem resoldre el problema del nexe entre indignació i acció constructiva.

Hi ha en aquest moment, no sols a Catalunya i a Espanya, sinó a tota Europa, una superposició de crisis. Crisi econòmica i social però també crisi política i cultural, també crisi ecològica.

Les respostes a aquestes crisis, diem en el nostre document, “no poden venir sols de la indignació i de la protesta, per necessàries que aquestes siguin, ni tampoc de la retòrica de les falses solucions simplistes, sinó de la formació de majories conscients que impulsin programes viables de progrés. Aquests  programes necessiten nous instruments i nous mètodes d’organització i acció”.

En el fons, tenim un model de partit polític que es va crear en el segle XIX, que té en bona mesura programes i maneres de fer del segle XX, i que, en canvi, s’enfronta a problemes i reptes del segle XXI. Hem de ser capaços de tenir la intel·ligència col·lectiva, la voluntat, la tenacitat de construir una organització sociopolítica del segle XXI, amb programes del segle XXI, i amb mètodes i procediments del segle XXI.