Document de treball de Nou Cicle: Manifest per un nou cicle del socialisme i de les esquerres a Catalunya.
Una doble crida.


1. Som molts i moltes els qui pensem que el socialisme català i les esquerres de Catalunya han d’emprendre un nou cicle sense dilacions.

Per això, fem aquesta doble crida:

  • Als companys i companyes del PSC, perquè es disposin a obrir un procés enèrgic i ambiciós de renovació i obertura, que entronqui amb els mètodes  participatius, unitaris i sobirans que van constituir el  PSC.


  • A tots els homes i dones progressistes del nostre país, perquè facin seva la necessitat i la voluntat d’una nova aliança de progrés a Catalunya, l’estenguin i se’n facin protagonistes.

El resultat de les darreres eleccions al Parlament ha estat profundament insatisfactori. Un país que té una opinió majoritària d’esquerra i centreesquerra ha retornat el govern al centredreta. La Catalunya de progrés és socialment majoritària. Ho ha de ser políticament.

Això requereix comprendre les causes d’aquesta situació i endegar una nova alternativa  que entronqui amb les fites assolides, corregeixi els errors comesos i obri un nou projecte de futur.

Amb el suport de grups minoritaris i poderosos, el nou govern convergent, que s’ha definit explícitament pro Business,  tendirà a confluir en el corrent que avui domina a Europa, amb polítiques de contrareforma, presoneres dels interessos privats d’una minoria econòmicament privilegiada i mediàticament poderosa,  que fomenta l’evolució cap a una societat de mercat, de relacions laborals desregulades i amb els béns i serveis comuns -de l’educació i la sanitat a l’habitatge i el territori- sotmesos als interessos d’uns pocs.

A tot Europa, el poder de la dreta econòmica i mediàtica s’ha fet més gran. El món del diner preval i, sota una aparença de modernitat, es planteja el retorn a l’arcaisme social. Són antiquats però tenen molt de poder econòmic i mediàtic. La dreta juga amb els símbols i les ambigüitats, fomenta i s’aprofita de la indiferència dels seus seguidors, que degluteixen sense massa problemes els casos de corrupció (Berlusconi o Camps o, entre nosaltres, el cas de CiU i l’Orfeó Català), i fomenta la desmobilització de l’esquerra a causa de la confusió dels missatge i dels escàndols de la política professionalitzada. Dretes i esquerres no juguen en igualtat de condicions i això ens obliga a un escreix d’intel·ligència i de voluntat.

El nostre repte comú és explicar, construir i desenvolupar pràcticament unes alternatives de progrés, en cada àmbit de la nostra societat i de les nostres institucions de govern nacionals i locals, mostrant que, enfront del retorn al passat que proposen les dretes, és possible una orientació de l’activitat productiva i de la vida social que estigui en mans dels interessos  comuns de la majoria.

És per això que necessitem la renovació radical del PSC i un nou cicle d’aliances polítiques, socials i culturals en el camp de l’esquerra i el centreesquerra de Catalunya.