Document de treball de Nou Cicle: El rol del PSC a la Xarxa.
Presència dels partits polítics a la Xarxa.


Els partits polítics mai han sigut uns actors capdavanters en l’ús i aplicació de les TICs. Sempre s'hi han abocat un cop aquestes eines han estat àmpliament utilitzades per la ciutadania. Aquest ha estat també el cas de l’Administració pública en general que fins fa pocs anys no invertia en l’ús, aplicació i promoció d’aquestes eines.

La primera aparició dels partits a Internet va ser a finals dels anys 90 a través de pàgines web en la que difonien els seus programes i propostes. Eren pàgines estàtiques i unidireccionals que només permetien a l’usuari accedir a informació. Durant els anys següents, la presència dels partits polítics a la Xarxa es va anar incrementant amb noves webs amb dissenys més moderns però sense invertir aquesta tendència. No ha estat fins a la campanya de les eleccions presidencials als Estats Units de 2008 en la que Barack Obama va assolir la presidència gràcies al saber aprofitar els avantatges que permetien les TICs, que els partits polítics del nostre país han invertit en aquestes eines. Des d’aleshores, s’han multiplicat el nombre de blocs, comptes Twitter i perfils del Facebook dels partits polítics.

Des dels inicis de la presència dels partits polítics, especialment del PSC, a la Xarxa fins a l’actualitat podem extreure algunes conclusions que ens ajudaran a determinar quin rol ha de tenir el PSC en el futur:

·         Tradicionalment s’ha prioritzat la presència a la Xarxa per sobre de l’ús i els beneficis que se’n podrien extreure d’aquesta.

·         A banda de les pàgines webs, amb el pas dels anys s’han incorporat noves eines digitals al conjunt existent sense una planificació prèvia.

·         Com a resultat dels dos punts anteriors, hi ha una presència important i creixent dels partits a la Xarxa però sense existir-hi cap coordinació, ni coherència entre les diverses eines ni tampoc en el seu contingut.

·         S’ha millorat la interactivitat amb els usuaris però és necessari encara millorar la comunicació. Es tendeix encara a proporcionar informació i a limitar en bona mesura el feedback dels usuaris ja sigui en forma d’un comentari al web, a través del correu electrònic o en les xarxes socials.