Document de treball de Nou Cicle: El rol del PSC a la Xarxa.
Introducció.


L’evolució de les noves tecnologies (TICs) està canviant la forma de relacionar-nos i de comunicar-nos en la societat actual. L’expansió d’internet, la irrupció de les xarxes socials i l’explosió de les apps (aplicacions) en dispositius mòbils com els telèfons de darrera generació i les tauletes estan establint nous estàndards de comunicació i estan configurant un nou món encara més interconnectat.

En l’actualitat, les noves tecnologies estan a l’abast de la majoria de la població gràcies a l’aparició d’aparells cada vegada més fàcils i intuïtius d’utilitzar que estan permetent a tots els sectors de la població navegar per la Xarxa i participar en les xarxes socials, especialment a través de Facebook i Twitter.

Cal que el PSC aprofiti aquestes noves eines per mantenir i millorar el contacte amb la ciutadania.