Document de treball de Nou Cicle: El rol del PSC a la Xarxa.
Evolució de la Xarxa.


Fins fa pocs anys, la concepció que es tenia de la Xarxa era merament presencial amb l’objectiu essencial de difondre informació. S’entenia que Internet era un mitjà més de comunicació, un canal unidireccional, on l’emissor, és a dir, el partit polític, podia arribar a sectors concrets de la població, que serien els seus receptors.

A principis de la dècada dels 2000 es van establir nous procediments que simplificaven la creació de pàgines webs. En aquests mateixos anys, van sorgir els blocs, pàgines web més intuïtives en format de diari personal en línia en el que el seu autor exposava els seus pensaments i/o reflexions. El gran èxit dels blocs va comportar l’arribada del que s’ha anomenat el web 2.0, tot un conjunt d’aplicacions web que facilitaven el poder compartir de forma digital la informació, a més de permetre la interacció dels usuaris. Tot i que aquestes eines no van suposar una evolució o una actualització d’Internet, sí que van suposar un canvi en l’ús d’aquesta plataforma. És en aquest moment quan Internet deixa de ser una plataforma unidireccional i esdevé una veritable xarxa multidireccional en la que, a més de difondre informació, s’estableixen converses i comentaris en la que es comenta el contingut. L’evolució del web 2.0 ha comportat l’aparició, a més dels blocs, dels wikis, els fotologs, els P2P i, sobretot, les xarxes socials.

En l’actualitat ja podem afirmar que ens estem endinsant en el web 3.0 que correspondria a les pàgines web semàntiques o intel·ligents que seleccionen els continguts d'acord amb les preferències de l'usuari alhora que en permet també la interacció. En aquest mateix apartat, caldria incloure les app, les aplicacions sectorials per a dispositius mòbils de darrera generació que està suposant una nova manera de navegar i que per la seva senzillesa en el seu ús estan fent augmentar el nombre d'usuaris a Internet.